Bạn đã biết thanh lý hợp đồng là gì chưa?

thanh lý hợp đồng là gì

Khi hai bên tiến hành ký kết hợp đồng  và hoàn thành mọi điều khoản như đã ghi trong hợp đồng, thì công việc tiếp theo là tiến hành thanh lý hợp đồng giữa các bên. Vậy thanh lý hợp đồng là gì và nó có ý nghĩa như thế nào?  Thanh lý hợp đồng …