Tìm hiểu hình thức đấu thầu qua mạng diễn ra như thế nào?

Tìm hiểu hình thức đấu thầu qua mạng diễn ra như thế nào?

Về mặt cơ bản thì đấu thầu trên mạng đang được xem là một hình thức đấu thầu phát triển khá rộng rãi và rất là phổ biến và đối với hoạt động của các doanh nghiệp. Bởi việc đấu thầu qua mạng không những đảm bảo được tính công khai và minh bạch rõ …