Các lưu ý về thủ tục làm tạm trú mới nhất

thủ tục làm tạm trú

Với những ai đi làm, học tập, công tác dài ngày tại địa phương khác, không phải là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Thì bắt buộc phải làm các thủ tục tạm trú để được sinh sống, di chuyển tự do, hợp pháp tại địa phương đó. Vậy cần lưu ý những gì …