Những điều về quy trình đấu thầu rộng rãi cần biết

Những điều về quy trình đấu thầu rộng rãi cần biết

Bạn đã biết rõ hết các quy định cũng như tiêu chí của quy trình đấu thầu rộng rãi hay chưa? Nếu chưa thì bài viết này bạn không nên bỏ qua đâu đấy!!! Đấu thầu là một hình thức của quá trình mà chủ đầu tư chọn lựa được một nhà thầu phù hợp …