Những điều kiện để chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án cần tham khảo

chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án

Như chúng ta đã biết mục tiêu của việc chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là để đảm bảo được dự án sẽ hoạt động theo tiến  độ đã được thỏa thuận trước đó, nhằm mục tiêu chính là đạt được hiệu quả cũng như chất lượng dự án tối đa nhất …