Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ địa chỉ:

Email: contact.newpearlresidence@gmail.com

SDT: 0347274589

Địa chỉ: Hà Nội

Trân trọng!