Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động có quan trọng không? 

Đối với một số nhóm ngành, chứng chỉ hành nghề an toàn lao động là bước bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của người lao động theo đúng quy  định của pháp luật. Để tìm hiểu về loại chứng chỉ này, hãy tham khảo bài viết dưới đây bạn nhé.

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động là gì?

chứng chỉ hành nghề an toàn lao động

An toàn lao động là ưu tiên hàng đầu trong quá trình làm việc

Đầu tiên, an toàn lao động là các biện pháp trang bị, phòng ngừa cho người lao động khỏi những rủi ro và nguy hiểm gặp phải khi đang làm việc. Luật An toàn lao động quy định, người lao động thuộc 6 nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 bắt buộc phải tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động để đảm bảo yêu cầu nơi làm việc.

Chứng chỉ an toàn lao động là một loại tờ chứng nhận người lao động đã tham gia học và hoàn thành các khóa huấn luyện an toàn lao động theo yêu cầu của đơn vị, cơ sở, nơi sản xuất. Khi người lao động tham gia ứng tuyển vào các công ty sản xuất, chế biến, vận tải, xây dựng,… thì chứng chỉ An toàn lao động là bắt buộc phải có.

Đối tượng nào cần có chứng chỉ hành nghề an toàn lao động?

Tham gia huấn luyện an toàn lao động để bảo vệ sức khỏe của người lao động

chứng chỉ hành nghề an toàn lao động

Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính Phủ quy định các đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định thành các nhóm như sau:

Nhóm 1: Là những người tham gia quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động đó là:

Người lãnh đạo các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoặc người đứng đầu các phòng, ban, hay các chi nhánh trực thuộc của đơn vị; Người chịu trách nhiệm phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật của đơn vị; Hoặc các quản đốc phân xưởng hoặc có chức vụ, nhiệm vụ tương đương;

Người có chức vụ cấp phó (của người đứng đầu), được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị (theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này).

Nhóm 2: Là những người tham gia trực tiếp công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Người chuyên trách, hoặc bán chuyên trách về công tác an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở sản xuất;

Người trực tiếp thực hiện việc giám sát về công tác an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có bắt buộc nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Là người làm công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu chấp hành nghiêm túc về an toàn, vệ sinh lao động theo  quy định ban  hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc đối tượng các nhóm như đã quy định ở trên (tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này). Trong đó, gồm có các đối tượng là những người học nghề, hay đang trong giai đoạn thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề  an toàn lao động.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên chức theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động ( tại Điều 74).

Tại sao chứng chỉ hành nghề an toàn lao động lại cần thiết cho người lao động?

chứng chỉ hành nghề an toàn lao động

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động có tầm quan trọng như thế nào?

Người lao động cần có chứng chỉ hành nghề ATLĐ để đảm bảo sự an toàn và hạn chế các tai nạn, bệnh nghề nghiệp khi tham gia các công việc. Thêm vào đó, người lao động một cách tốt hơn và làm việc trong môi trường an toàn, đảm bảo.

Những công việc và vị trí việc làm thuộc một trong các nhóm từ 1 đến 6 ở trên, là bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề ATLĐ khi tham gia công việc. Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn giúp bạn có thêm cơ hội việc nếu bạn tham gia ứng tuyển vào các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất… trong cả nước.

Theo quy định của Bộ lao động thương binh – xã hội, tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Việt Nam bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề ATLĐ, nếu các doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép kinh doanh trong nước.

Chứng chỉ hành nghề an toàn lao động được cấp như thế nào?

Tham gia các lớp huấn luyện tại doanh nghiệp

Yêu cầu đầu tiên bạn cần phải tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động cơ bản trước. Sau đó, dựa vào ngành nghề của các nhóm đối tượng 1 đến 6 mà thời gian huấn luyện của các khóa học sẽ dài ngắn khác nhau.

Nếu bạn làm việc trong một doanh nghiệp, bạn có thể yêu cầu đơn vị đó thực hiện công tác huấn luyện ATLĐ, điều đó đảm bảo an toàn cho  bản thân và công việc được tiến triển tốt hơn. Các doanh nghiệp trong nước muốn cấp chứng chỉ an toàn cho những đơn vị có nhu cầu tham gia huấn luyện, thì phải được sự cho phép của Bộ lao động thương binh – xã hội. 

Những chính sách tiêu cực vẫn còn tồn tại 

Một số doanh nghiệp thường mua chứng chỉ vì họ cho rằng tham gia huấn luyện an toàn lao động sẽ tốn kém, tốn thời gian. Thật ra đây là một tư tưởng sai lầm và thể hiện sự hạn hẹp trong tầm nhìn của một  doanh nghiệp hoạt động lâu dài.

Đào tạo an toàn lao động cho người lao động để họ có thể bảo vệ được chính mình, tạo ra môi trường làm việc an toàn, khi  đó năng suất làm việc cũng được nâng cao. Nếu người lao động gặp tai nạn, gặp các bệnh nghề nghiệp thì doanh nghiệp sẽ gặp phải những rắc rối, so với việc đào tạo từ lúc đầu.

Do đó, việc tạo điều kiện cho người lao động để học tập và được cấp chứng chỉ hành nghề an toàn lao động là điều quan trọng và đúng đắn, tuân thủ pháp luật.  Điều đó không chỉ thể hiện tính nhân văn của doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp tạo được sự uy tín và phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *